Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Member Yuu Nagi18/Vietnam Groups :iconreibelieveshecanfly: ReiBelievesHeCanFly
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 93 Deviations 2,755 Comments 12,069 Pageviews

Newest Deviations

Donate

ItakuShine has started a donation pool!
1,129 / 2,500

You must be logged in to donate.
  • :iconkien-biu:
    kien-biu
    Donated Dec 22, 2014, 2:40:46 AM
    396

Activity


VIE NPC: Fuu + Zen by ItakuShine
VIE NPC: Fuu + Zen
Tên: Fuu / Zen :iconfuuthemomplz:
Giới tính: Nữ / Nam
Tuổi: 54 / 0
Quan hệ: Mẹ và em em trai cùng mẹ khác cha của Yuu
Chức năng: Giao nhiệm vụ
Loading...
VIE NPC: Quai by ItakuShine
VIE NPC: Quai
Tên: Quai :iconquaichanplz:
Giới tính: ???
Tuổi: 4
Quan hệ: Là người que nhà Yuu nuôi nay đã về được dạng người, gọi tất cả mọi người là senpai
Chức năng: Giao nhiệm vụ
Loading...
Theo request của :iconkien-biu: tự dưng lên cơn bắt tôi làm cái này...


Đầu tiên hãy đi theo dòng thời gian trước:

7 tuổi (a): :iconpastyuuplz: một lần trốn nhà đi tìm cha đẻ của mình đã bằng cách nào đó lạc đến tương lai 10 năm sau.
7 tuổi (b): :iconpastyuuplz: trở lại sau vài tháng sống trong tương lai (thời điểm :iconpastyuuplz: quay trở lại là thời điểm vài tháng sau ngày :iconpastyuuplz: đi đến tương lai => tuổi của :iconpastyuuplz: được bảo toàn). Sau khi quay trở lại :iconpastyuuplz: không còn ký ức gì về vài tháng sống trong tương lai.
10 tuổi: Sau khi bị thương ở mắt, con mắt trái của Yuu bắt đầu biến tướng, dần dần có khả năng đặc biệt. Sau tai nạn này thì một lần nữa Yuu lại mất trí nhớ, tuy nhiên vì vẫn sinh sống với gia đình nên những thông tin cơ bản về bản thân được phục hồi, vẫn không có ký ức gì về vài tháng sống trong tương lai.
17 tuổi: :iconnormalyuuplz: chuyển đến :iconlandof4seasons: sinh sống và sau một khoảng thời gian thì trở thành thị trưởng.
THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI: :iconpastyuuplz: và :iconfutureyuuplz: xuất hiện trong hiện tại, tồn tại song song ba Yuu.

:iconpastyuuplz: không có ký ức về việc làm cách nào đến được tương lai và không biết :iconnormalyuuplz: chính là mình 10 năm sau và :iconfutureyuuplz: là mình 20 năm sau. :iconpastyuuplz: chuyển đến sinh sống tại :iconv-island-explorer: cùng :iconfutureyuuplz: và ông chú là :iconmrthump1:.

:iconfutureyuuplz: không có ký ức gì về tương lai trong hiện tại thực, nghĩa là :iconfutureyuuplz: chỉ biết những gì :iconnormalyuuplz: đã biết. :iconfutureyuuplz: chuyển đến sinh sống tại :iconv-island-explorer: để tìm đường quay trở về.

Vài tháng sau thời điểm hiện tại: :iconpastyuuplz: và :iconfutureyuuplz: quay trở về. Còn lại duy nhất :iconnormalyuuplz: là Yuu trong hiện tại thực.
27 tuổi: :iconfutureyuuplz: vô tình quay về quá khứ 10 năm trước mà không biết nguyên do.


Tiếp theo là gia đình của Yuu:

Yuu có 6 người anh em cùng mẹ khác cha và 6 người anh em cùng cha khác mẹ. Cả 7 con trai của mẹ Yuu đều sống với mẹ, 6 người anh em cùng cha khác mẹ sống rải rác ở nhiều nơi khác nhau.
Anh em cùng mẹ khác cha: Lần lượt 35 tuổi, 29 tuổi, 23 tuổi, 11 tuổi, 5 tuổi. Mẹ Yuu là :iconfuuthemomplz: hiện tại đang mang bầu con thứ 7 là con với :iconbigchipplz: là anh trai của :iconmrthump1:
Anh em cùng cha khác mẹ: Lần lượt 26 tuổi, 23 tuổi, 20 tuổi, 14 tuổi, 11 tuổi, 8 tuổi.


AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconshikii-tan:
Shikii-tan Featured By Owner Jul 23, 2014
Thank you for the watch 
Reply
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Jul 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
you're welcome ^^ we're friends on fb remember?
Reply
:iconshikii-tan:
Shikii-tan Featured By Owner Jul 23, 2014
We are ? Omg, I'm so sorry. 
Reply
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Jul 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
lol it's ok i'm not very noticable
Reply
(1 Reply)
:iconmartynax:
mARTynax Featured By Owner Jul 13, 2014
thank-youPixel Rose 
Reply
:icontotemeye:
TotemEye Featured By Owner Jul 13, 2014  Professional Filmographer
Thank you so much for the watch!! c:
Reply
:iconanarchistic-angel:
Anarchistic-Angel Featured By Owner Jul 6, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the FAVE by TheGalleryOfEvex2
Reply
:iconserenity-in-caged:
Serenity-In-Caged Featured By Owner Jul 5, 2014  Student General Artist
Thanks for the watch ;w;
Reply
:iconrilye195:
Rilye195 Featured By Owner Jul 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the watch, favorite, and llama!
Reply
Add a Comment: